ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์หลักสูตรการเรียนรู้ Logistic จำนวน 1 ชุด วงเงิน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี ผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 7, 2017
ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,724,400.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ธ.ค.60)
ธันวาคม 8, 2017

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์หลักสูตรการเรียนรู้ Logistic จำนวน 1 ชุด วงเงิน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์หลักสูตรการเรียนรู้ Logistic จำนวน 1 ชุด วงเงิน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
TOR001%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
149.8 KiB
26 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
ประกาศประกวดราคา
TOR002%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
93.8 KiB
25 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
400.7 KiB
68 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_29.pdf
125.8 KiB
49 Downloads
Details

Comments are closed.