ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 197,467.-บาท

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ 1 (สนามกีฬากลาง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,300,000.00 (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
ตุลาคม 25, 2017
ประกาศราคากลางจ้างผลิตถุงกระดาษพร้อมพิมพ์โลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 5,000 ใบ เป็นเงิน 128,400.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
พฤศจิกายน 4, 2017

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 197,467.-บาท

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี  จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 197,467.-บาท

2017-11-03 1ds
2017-11-03 1ds
2017-11-03_1ds.pdf
244.1 KiB
38 Downloads
Details

Comments are closed.