ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ 1 (สนามกีฬากลาง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,300,000.00 (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ 1 (สนามกีฬากลาง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,300,000.00 (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
ตุลาคม 25, 2017
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 197,467.-บาท
พฤศจิกายน 3, 2017

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ 1 (สนามกีฬากลาง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,300,000.00 (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ปร  4
ปร 4
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.-4.pdf
178.0 KiB
189 Downloads
Details
ปร.5
ปร.5
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.5_5.pdf
51.8 KiB
33 Downloads
Details
ปร  6
ปร 6
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.-6.pdf
74.3 KiB
44 Downloads
Details

Comments are closed.