ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงยิมเนเซียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2,550,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยิมเนเซียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2,550,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ตุลาคม 25, 2017
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ 1 (สนามกีฬากลาง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,300,000.00 (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
ตุลาคม 25, 2017

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงยิมเนเซียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2,550,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปร 4
ปร 4
%E0%B8%9B%E0%B8%A3-4_10.pdf
133.2 KiB
59 Downloads
Details
ปร 5
ปร 5
%E0%B8%9B%E0%B8%A3-5_11.pdf
72.1 KiB
23 Downloads
Details
ปร 6
ปร 6
%E0%B8%9B%E0%B8%A3-6_11.pdf
97.0 KiB
42 Downloads
Details

Comments are closed.