ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศพิจารณาร่างงานปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูง จำนวน ๑ งาน
ตุลาคม 20, 2017
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 24, 2017

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.