ประกาศร่างวิจาร์ณงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ อัฒจันทร์ประกอบได้ประจำสนามกีฬา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,600,000.- (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ
ตุลาคม 19, 2017
ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ อัฒจันทร์ประกอบได้ประจำสนามกีฬา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,600,000.- (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
ตุลาคม 20, 2017

ประกาศร่างวิจาร์ณงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ อัฒจันทร์ประกอบได้ประจำสนามกีฬา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,600,000.- (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560

ประกาศร่างวิจาร์ณงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ อัฒจันทร์ประกอบได้ประจำสนามกีฬา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,600,000.- (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560

ประกาศฯ
ประกาศฯ
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AF_5.pdf
333.1 KiB
41 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคาฯ
เอกสารประกวดราคาฯ
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AF_2.pdf
420.7 KiB
25 Downloads
Details

Comments are closed.