ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 496,822.40 (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 496,822.40 (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

ราคากลาง
ราคากลาง
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_25.pdf
157.3 KiB
36 Downloads
Details

Comments are closed.