ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 194,812.- (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 194,812.- (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ราคากลางฯ
ราคากลางฯ
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AF_5.pdf
99.8 KiB
56 Downloads
Details

Comments are closed.