เอกสารพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Vital Aspects In Dating Sites – The Options
กันยายน 8, 2017
คู่มือค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของมหาวิทยาลัยฯ
กันยายน 13, 2017

เอกสารพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลิ้งดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ. ปี 2560 ของพัสดุทั้งหมด

พรบปี60
พรบปี60
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B560.PDF
286.7 KiB
268 Downloads
Details
กฎกระทรวง 60
กฎกระทรวง 60
%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87-60.pdf
507.1 KiB
54 Downloads
Details
คำสั่งแต่งตั้ง
คำสั่งแต่งตั้ง
%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.pdf
106.0 KiB
201 Downloads
Details
สรุปสาระสำคัญ ปี 60
สรุปสาระสำคัญ ปี 60
%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-60.pdf
101.4 KiB
308 Downloads
Details
แบบฟอร์มผู้ขายฯ
แบบฟอร์มผู้ขายฯ
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AF.pdf
143.8 KiB
63 Downloads
Details
ขออนุมัติเบิกเงินงปม1.
ขออนุมัติเบิกเงินงปม1.
%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A11..pdf
106.5 KiB
59 Downloads
Details
ขออนุมัติเบิกเงินงปม2.
ขออนุมัติเบิกเงินงปม2.
%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A12..pdf
106.7 KiB
61 Downloads
Details
ฟอร์มรายละเอียดฯ
ฟอร์มรายละเอียดฯ
%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AF.pdf
71.1 KiB
229 Downloads
Details
E-biddingประกาศ(ซื้อ)
E-biddingประกาศ(ซื้อ)
e-bidding%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD.pdf
88.0 KiB
124 Downloads
Details
ตัวอย่างขออนุมัติเบิกเงิน3.
ตัวอย่างขออนุมัติเบิกเงิน3.
%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%993..pdf
106.8 KiB
57 Downloads
Details
E-biddingเอกสารประกวด(ซื้อ)
E-biddingเอกสารประกวด(ซื้อ)
e-bidding%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD.pdf
204.7 KiB
4267 Downloads
Details
ขออนุมัติเบิกเงินรายได้1.
ขออนุมัติเบิกเงินรายได้1.
%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%891..pdf
105.9 KiB
48 Downloads
Details
ใบตรวจรับพัสดุ
ใบตรวจรับพัสดุ
%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8.pdf
90.6 KiB
69 Downloads
Details
ประกาศe-bidding(จ้างก่อสร้าง)
ประกาศe-bidding(จ้างก่อสร้าง)
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8e-bidding%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf
92.5 KiB
71 Downloads
Details
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2_4.pdf
165.6 KiB
56 Downloads
Details
ICashเงินงปม.
ICashเงินงปม.
iCash%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A1..pdf
358.0 KiB
57 Downloads
Details
ประกาศ(จ้าง)e-bidding
ประกาศ(จ้าง)e-bidding
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87e-bidding.pdf
86.7 KiB
92 Downloads
Details
KTBเงินรายได้
KTBเงินรายได้
KTB%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
537.8 KiB
50 Downloads
Details
เอกสารประกวด(จ้าง)e-bidding
เอกสารประกวด(จ้าง)e-bidding
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87e-bidding.pdf
172.4 KiB
218 Downloads
Details
การย้อนโครงการฯ
การย้อนโครงการฯ
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF.pdf
4.0 MiB
61248 Downloads
Details
แก้รหัสงบประมาณ
แก้รหัสงบประมาณ
%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93.pdf
536.7 KiB
7400 Downloads
Details
ประกาศยกเลิกผู้ชนะระบบ EGP
ประกาศยกเลิกผู้ชนะระบบ EGP
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-EGP.pdf
1.2 MiB
54 Downloads
Details
ราคากลางใหม่
ราคากลางใหม่
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
1.0 MiB
102 Downloads
Details
การเพิ่มแผนการจัดซื้อฯ
การเพิ่มแผนการจัดซื้อฯ
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AF.pdf
4.3 MiB
224 Downloads
Details
รายงานขออนุมัติจัดซื้อ1.
รายงานขออนุมัติจัดซื้อ1.
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD1..pdf
143.8 KiB
55 Downloads
Details
รายงานขออนุมัติจัดซื้อ2.
รายงานขออนุมัติจัดซื้อ2.
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD2..pdf
139.3 KiB
49 Downloads
Details
รายงานขออนุมัติจัดจ้าง1.
รายงานขออนุมัติจัดจ้าง1.
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%871..pdf
142.1 KiB
54 Downloads
Details
รายงานขออนุมัติจัดจ้าง2.
รายงานขออนุมัติจัดจ้าง2.
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%872..pdf
139.4 KiB
47 Downloads
Details
จัดซื้อหน่วยงานสนับสนุน
จัดซื้อหน่วยงานสนับสนุน
%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf
121.0 KiB
48 Downloads
Details
รายละเอียดคุณลักษณะฯ
รายละเอียดคุณลักษณะฯ
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AF.pdf
62.2 KiB
46 Downloads
Details
คู่มือERP
คู่มือERP
%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%ADERP.pdf
11.7 MiB
128 Downloads
Details

Comments are closed.