กันยายน

ด้วย สำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ขอจ้างเหมาล้างทำความสะอาดภาชนะโรงอาหารกลาง จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 900,000.- บาท

ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะ

กันยายน 29, 2017

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดภาชนะโรงอาหารกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย สำนักจัดการทรัพย์สิน […]
กันยายน 29, 2017

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยกองอาคารสถานที่ มีความ […]
กันยายน 29, 2017

ประกาศราคากลางงานจ้างเช่ารถรางบริการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
กันยายน 27, 2017

I had so Something Wrong And My Spouse Is Raise red flags to With Me

The rejection of a break u […]
กันยายน 21, 2017

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ […]
กันยายน 13, 2017

คู่มือค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของมหาวิทยาลัยฯ

คู่มือค่าใช้จ่ายในการประชุ […]
กันยายน 12, 2017

เอกสารพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลิ้งดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวก […]
กันยายน 8, 2017

Vital Aspects In Dating Sites – The Options

Think you’re staying […]
กันยายน 6, 2017

To obtain a Spouse When You Very shortage Much Time to Spare

Online dating services off […]
กันยายน 6, 2017

Construct a Profitable Trade With Ideal Nifty Possibilities Tips

Making a profit in foreign […]