ประกาศร่างวิจารณ์จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 43 สถานี จำนวน 1 งาน

ประกาศร่างวิจารณ์จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 43 สถานี จำนวน 1 งาน
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
2017-08-16_sb3

2017-08-16_sb31

Comments are closed.