ประกาศร่างวิจารณ์จ้างเหมาทำความสะอาด ภายในมหาวิทยาลัยฯ 13 อาคาร จำนวน 1 งาน

ประกาศร่างวิจารณ์จ้างเหมาทำความสะอาด ภายในมหาวิทยาลัยฯ 13 อาคาร จำนวน 1 งาน
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
2017-08-16_sb2

2017-08-16_sb21

Comments are closed.