ประกาศร่างวิจารณ์งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน

ประกาศร่างวิจารณ์งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ 21 สิงหาคม 2560
2017-08-16_sb11

2017-08-16_sb1

Comments are closed.