ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 43 สถานี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 2,880,000 บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 43 สถานี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 2,880,000 บาท
2017-08-16_sb32

Comments are closed.