ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ 13 อาคาร จำนวน 1 งาน ราคากลาง 9,006,000 บาท

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ 13 อาคาร จำนวน 1 งาน ราคากลาง 9,006,000 บาท
2017-08-16_sb22

Comments are closed.