ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ราคากลาง 21,000,000.- บาท

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ราคากลาง 21,000,000.- บาท
2017-08-16_sb12

Comments are closed.