ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน 5,048,948.03 บาท

ประกาศร่างวิจารณ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน
สิงหาคม 15, 2017
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอน้ำ ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
สิงหาคม 16, 2017

ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน 5,048,948.03 บาท

ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน 5,048,948.03 บาท
2017-08-15_sb13

2017-08-15_sb14

2017-08-15_sb12

2017-08-15_sb11

Comments are closed.