Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ราคากลาง งานจ้างผลิตชุดแก้วกาแฟเซรามิคพร้อมกาชงชา พร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 220 กล่อง ราคากลาง 364,870.- บาท

ราคากลาง งานจ้างผลิตชุดแก้วกาแฟเซรามิคพร้อมกาชงชา พร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 220 กล่อง ราคากลาง 364,870.- บาท

ราคากลาง งานจ้างผลิตชุดแก้วกาแฟเซรามิคพร้อมกาชงชา พร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 220 กล่อง ราคากลาง 364,870.- บาท

ราคากลางชุดแก้วกาแฟ Ceramicพร้อมกาชงชา