ราคากลาง งานจ้างผลิตชุดแก้วกาแฟเซรามิคพร้อมกาชงชา พร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 220 กล่อง ราคากลาง 364,870.- บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท
สิงหาคม 11, 2017
วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ 20 รายการ)
สิงหาคม 11, 2017

ราคากลาง งานจ้างผลิตชุดแก้วกาแฟเซรามิคพร้อมกาชงชา พร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 220 กล่อง ราคากลาง 364,870.- บาท

ราคากลาง งานจ้างผลิตชุดแก้วกาแฟเซรามิคพร้อมกาชงชา พร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 220 กล่อง ราคากลาง 364,870.- บาท

ราคากลางชุดแก้วกาแฟ Ceramicพร้อมกาชงชา

Comments are closed.