ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 3,920,000.-บาท
สิงหาคม 11, 2017
ราคากลาง งานจ้างผลิตชุดแก้วกาแฟเซรามิคพร้อมกาชงชา พร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 220 กล่อง ราคากลาง 364,870.- บาท
สิงหาคม 11, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

2017-08-11 01ds
2017-08-11 01ds
2017-08-11_01ds_3.pdf
101.1 KiB
106 Downloads
Details
2017-08-11 02ds
2017-08-11 02ds
2017-08-11_02ds_2.pdf
519.2 KiB
69 Downloads
Details
2017-08-11 04ds
2017-08-11 04ds
2017-08-11_04ds_2.pdf
190.5 KiB
66 Downloads
Details
2017-08-11 05ds
2017-08-11 05ds
2017-08-11_05ds_2.pdf
304.1 KiB
64 Downloads
Details

Comments are closed.