ราคากลาง จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 720,000 บาท

จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน
มิถุนายน 7, 2017
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 3,920,000.-บาท
มิถุนายน 7, 2017

ราคากลาง จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 720,000 บาท

ราคากลาง จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี  จำนวน  1  งาน  ราคากลาง 720,000 บาท

 

2017-06-07 Sb2
2017-06-07 Sb2
2017-06-07_sb2.pdf
72.3 KiB
83 Downloads
Details

Comments are closed.