ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 3,920,000.-บาท
มิถุนายน 7, 2017
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 234,419.88 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)
มิถุนายน 12, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน  2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

2017-06-07 01ds
2017-06-07 01ds
2017-06-07_01ds.pdf
94.1 KiB
144 Downloads
Details
2017-06-07 02ds
2017-06-07 02ds
2017-06-07_02ds.pdf
517.1 KiB
196 Downloads
Details
2017-06-07 03ds
2017-06-07 03ds
2017-06-07_03ds.pdf
448.1 KiB
224 Downloads
Details
2017-06-07 04ds
2017-06-07 04ds
2017-06-07_04ds.pdf
446.6 KiB
101 Downloads
Details

Comments are closed.