ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน วงเงิน 662,400.- บาท

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน
เมษายน 19, 2017
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบควบคุมเสียงออกอากาศ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 660,000.-บาท
เมษายน 20, 2017

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน วงเงิน 662,400.- บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี  จำนวน  1  งาน  วงเงิน 662,400.- บาท

 

 

2017-04-19 Sb1
2017-04-19 Sb1
2017-04-19_sb1.pdf
72.4 KiB
84 Downloads
Details

Comments are closed.