ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบป้องกันฟ้าผ่าพร้อมส่วนป้องกันจ่ายกำลังไฟฟ้าและสัญญาณเชื่อมต่อ จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 1,650,000.-บาท

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบป้องกันฟ้าผ่าพร้อมส่วนป้องกันจ่ายกำลังไฟฟ้าและสัญญาณเชื่อมต่อ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,650,000.-บาท
เมษายน 7, 2017
ประกาศสอบราคาเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน
เมษายน 10, 2017

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบป้องกันฟ้าผ่าพร้อมส่วนป้องกันจ่ายกำลังไฟฟ้าและสัญญาณเชื่อมต่อ จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 1,650,000.-บาท

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบป้องกันฟ้าผ่าพร้อมส่วนป้องกันจ่ายกำลังไฟฟ้าและสัญญาณเชื่อมต่อ จำนวน 1 ชุด  ราคากลาง 1,650,000.-บาท

2017-04-07 02ds
2017-04-07 02ds
2017-04-07_02ds.pdf
163.3 KiB
112 Downloads
Details

Comments are closed.