เมษายน

ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตุลาคม 2561
850.9 KiB
10 Downloads
Details
27-4-60

 

เมษายน 27, 2017

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

27-4-60  
เมษายน 25, 2017

ประกาศคัดเลือกบริษัทผู้รับทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคัดเลือกบริษัทผู้รับ […]
เมษายน 20, 2017

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบควบคุมเสียงออกอากาศ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 660,000.-บาท

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุ […]
เมษายน 19, 2017

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน วงเงิน 662,400.- บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บ […]
เมษายน 19, 2017

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บข […]
เมษายน 11, 2017

ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องประชุมเมธาวี จำนวน 1 งาน วงเงิน 948,200.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ ป […]
เมษายน 11, 2017

ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องราชมงคลเธียร์เตอร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 840,000.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ ป […]
เมษายน 11, 2017

ประกาศยกเลิกการจ้างคัดเลือกบริษัทผู้รับทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศยกเลิกการจ้างคัดเลือ […]
เมษายน 11, 2017

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

11-04-2560
เมษายน 10, 2017

ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]