ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการ Fab Lab สำหรับหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 3) วงเงิน 1,357,000.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Fab Lab สำหรับหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,357,000.- บาท

 

เอกสารสอบราคา
เอกสารสอบราคา
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2.pdf
251.2 KiB
75 Downloads
Details
ประกาศ3
ประกาศ3
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A83.pdf
90.3 KiB
68 Downloads
Details

Comments are closed.