ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และอุปกรณ์การฝึกซ้อม จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 878,700.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และอุปกรณ์การฝึกซ้อม จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 878,700.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
มกราคม 17, 2017
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,761,200.-บาท
มกราคม 19, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และอุปกรณ์การฝึกซ้อม จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 878,700.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง
ราคากลาง
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_15.pdf
65.8 KiB
764 Downloads
Details

Comments are closed.