ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,000,000.-บาท

ราคากลางจัดซื้อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ookbee e-books Premium Buffet + Disney Buffer
มกราคม 16, 2017
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 3,000,000.-บาท
มกราคม 17, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,000,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,000,000.-บาท ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

2017-01-17 01ds
2017-01-17 01ds
2017-01-17_01ds.pdf
270.2 KiB
101 Downloads
Details
2017-01-17 02ds
2017-01-17 02ds
2017-01-17_02ds.pdf
463.1 KiB
76 Downloads
Details
2017-01-17 03ds
2017-01-17 03ds
2017-01-17_03ds.pdf
91.2 KiB
117 Downloads
Details

Comments are closed.