ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,169,700.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงศ์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดังต่อไปนี้

1.โต๊ะปฎิบัติการออกแบบ จำนวน 152 ตัว วงเงิน 2,736,000.- บาท

2.เก้าอี้โต๊ะปฎิบัติการ  จำนวน 184 ตัว  วงเงิน 331,200.- บาท

3. โต๊ะประชุมตรวจแบบ  จำนวน 4 ตัว  วงเงิน 80,000.- บาท

4. เก้าอี้ห้องปฎิบัติการ สำหรับสอนอาจารย์  จำนวน 5 ตัว วงเงิน 22,500.- บาท

รวมวงเงิน 3,169,700.- บาท

 

ประกาศระบบ
ประกาศระบบ
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A_4.pdf
257.9 KiB
62 Downloads
Details
เอกสารระบบ
เอกสารระบบ
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A_2.pdf
263.4 KiB
38 Downloads
Details
แบบโต๊ะปฎิบัติการ
แบบโต๊ะปฎิบัติการ
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_2.pdf
1.0 MiB
41 Downloads
Details
รายละเอียด1
รายละเอียด1
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%941_2.pdf
56.5 KiB
30 Downloads
Details
รายละเอียด2
รายละเอียด2
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%942_2.pdf
57.0 KiB
30 Downloads
Details
รายละเอียด3
รายละเอียด3
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%943_2.pdf
56.3 KiB
26 Downloads
Details
เก้าอี้ห้อง
เก้าอี้ห้อง
%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
52.2 KiB
115 Downloads
Details

Comments are closed.