ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,800,000.-บาท

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศึกษาศาสตร์ 2 พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
มกราคม 4, 2017
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 3,800,000.-บาท
มกราคม 5, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,800,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ  วงเงิน 3,800,000.-บาท

2017-01-05 01ds
2017-01-05 01ds
2017-01-05_01ds.pdf
95.8 KiB
81 Downloads
Details
2017-01-05 02ds
2017-01-05 02ds
2017-01-05_02ds.pdf
530.5 KiB
66 Downloads
Details
2017-01-05 03ds
2017-01-05 03ds
2017-01-05_03ds.pdf
156.0 KiB
48 Downloads
Details
2017-01-05 04ds
2017-01-05 04ds
2017-01-05_04ds.pdf
102.4 KiB
73 Downloads
Details

Comments are closed.