ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ราคากลางวงเงิน ๕,๑๔๕,๔๔๗.๙๖ บาท

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน 1 งาน
ธันวาคม 30, 2016
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงไหล่ทางจักรยานพร้อมลานจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ราคากลางวงเงิน ๕,๑๔๕,๔๔๗.๙๖ บาท

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์

และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน  ราคากลางวงเงิน ๕,๑๔๕,๔๔๗.๙๖ บาท

 

 

2016-12-30 Sb11
2016-12-30 Sb11
2016-12-30_sb11.pdf
132.2 KiB
126 Downloads
Details
2016-12-30 Sb12
2016-12-30 Sb12
2016-12-30_sb12.pdf
152.8 KiB
142 Downloads
Details
2016-12-30 Sb13
2016-12-30 Sb13
2016-12-30_sb13.pdf
80.6 KiB
115 Downloads
Details
2016-12-30 Sb14
2016-12-30 Sb14
2016-12-30_sb14.pdf
50.9 KiB
157 Downloads
Details

Comments are closed.