ประกาศราคากลางชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 697,375.- (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาเครื่องปั๊มน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ จำนวน 4 ชุด วงเงิน 700,000- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
ธันวาคม 29, 2016
ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน 1 งาน
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศราคากลางชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 697,375.- (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

Comments are closed.