ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลางชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 697,375.- (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ธันวาคม 30, 2016
ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ราคากลางวงเงิน ๕,๑๔๕,๔๔๗.๙๖ บาท
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน 1 งาน

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์

อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน 1 งาน

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

2016-12-30 Sb1
2016-12-30 Sb1
2016-12-30_sb1.pdf
95.7 KiB
132 Downloads
Details
2016-12-30 Sb2
2016-12-30 Sb2
2016-12-30_sb2.pdf
161.0 KiB
66 Downloads
Details

Comments are closed.