ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,761,200.-บาท

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 977,600.-บาท
ธันวาคม 22, 2016
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 2,761,200.-บาท
ธันวาคม 22, 2016

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,761,200.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,761,200.-บาท

2016-12-22 03ds
2016-12-22 03ds
2016-12-22_03ds.pdf
293.4 KiB
62 Downloads
Details
2016-12-22 04ds
2016-12-22 04ds
2016-12-22_04ds.pdf
132.2 KiB
66 Downloads
Details
2016-12-22 05ds
2016-12-22 05ds
2016-12-22_05ds.pdf
293.2 KiB
93 Downloads
Details
2016-12-22 06ds
2016-12-22 06ds
2016-12-22_06ds.pdf
171.4 KiB
44 Downloads
Details

Comments are closed.