ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 400 ชุด วงเงิน 1,769,300.- บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดออกแบบสื่อดิจิทัล จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,000,000.-บาท
ธันวาคม 1, 2016
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 400 ชุด วงเงิน 1,769,300.- บาท
ธันวาคม 1, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 400 ชุด วงเงิน 1,769,300.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ  ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 400 ชุด วงเงิน 1,769,300.- บาท

 

 

ประกาศสอบราคา
ประกาศสอบราคา
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2_17.pdf
90.8 KiB
119 Downloads
Details

Comments are closed.