ธันวาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า จำนวน 7 ชุด วงเงิน 4,200,000.- บาท

 

ธันวาคม 30, 2016

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า จำนวน 7 ชุด วงเงิน 4,200,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 4,362,000.- บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศร่างวิจาร์ณรายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ วงเงิน 3,169,700.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงไหล่ทางจักรยานพร้อมลานจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน

2016-12-30_04jb 2016-12-30 […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงไหล่ทางจักรยานพร้อมลานจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน

2016-12-30_01jb 2016-12-30 […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ราคากลางวงเงิน ๕,๑๔๕,๔๔๗.๙๖ บาท

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับ […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน 1 งาน

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประ […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศราคากลางชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 697,375.- (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ธันวาคม 29, 2016

ประกาศสอบราคาเครื่องปั๊มน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ จำนวน 4 ชุด วงเงิน 700,000- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ธันวาคม 29, 2016

ประกาศราคากลางเครื่องปั๊มน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)