พฤศจิกายน

ประกาศราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อดิจิทัลระบบปฏิสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด  ราคากลาง  3,300,000.-บาท

พฤศจิกายน 29, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อดิจิทัลระบบปฏิสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 3,300,000.-บาท

ประกาศราคากลาง รายการ ครุภ […]
พฤศจิกายน 29, 2016

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อดิจิทัลระบบปฏิสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,300,000.-บาท ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
พฤศจิกายน 28, 2016

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตเสื้อแจ๊คเก็ตสีดำ พร้อมปักโลโก้ จำนวน 2,200 ตัว ราคากลาง 880,000.- บาท

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตเสื […]
พฤศจิกายน 28, 2016

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตเสื้อแจ๊คเก็ตสีดำ พร้อมปักโลโก้ จำนวน 2,200 ตัว

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตเสื้อ […]
พฤศจิกายน 28, 2016

ประกาศราคากลางรายการ ครุภัณฑ์ชุดทดลองโรงจักรต้นกำลังขนาดเล็ก จำนวน 2 ชุด วงเงิน 1,200,000.- บาท

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 28, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดทดลองโรงจักรต้นกำลังขนาดเล็ก จำนวน 2 ชุด วงเงิน 1,200,000.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
พฤศจิกายน 28, 2016

ประกาศราคากลางรายการ ครุภัณฑ์ชุดพิมพ์รูปลอกและเครื่องรีดความร้อน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 562,800.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
พฤศจิกายน 28, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดพิมพ์รูปลอกและเครื่องรีดความร้อน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 562,800.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
พฤศจิกายน 25, 2016

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ ชุดออกแบบสื่อดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 3,000,000.-บาท (ครั้งที่ 2)

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ ชุด […]
พฤศจิกายน 25, 2016

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ชุดออกแบบสื่อดิจิทัล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจาร […]