กันยายน

กันยายน 27, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด

2016-09-27_06JB
กันยายน 27, 2016

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด

2016-09-27_05JB
กันยายน 27, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองสมองกลฝังตัวในงานวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด

2016-09-27_04JB
กันยายน 27, 2016

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองสมองกลฝังตัวในงานวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด

2016-09-27_03JB
กันยายน 27, 2016

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั๊มโลหะแบบกลไกทางกล จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 823,900.- บาท

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
กันยายน 27, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั๊มโลหะแบบกลไกทางกล จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 823,900.- บาท

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กันยายน 27, 2016

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดค่าความดันไอน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 749,000.- บาท

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กันยายน 27, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดค่าความดันไอน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 749,000.- บาท

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กันยายน 27, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกกำลัง จำนวน 1 ชุด

กันยายน 27, 2016

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกกำลัง จำนวน 1 ชุด

2016-09-27_01JB