เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

การมอบอำนาจการอนุมัติค่าตอบแทนนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
กรกฎาคม 2, 2016
ประกาศยึดหลักประกันสัญญา บริษัท รัตนาธิเบศร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท นาคานครวิศวกรรม จำกัด
กรกฎาคม 5, 2016

เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

Comments are closed.