ประกาศยึดหลักประกันสัญญา บริษัท รัตนาธิเบศร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท นาคานครวิศวกรรม จำกัด

เรื่องการยึดหลักประกันสัญญา

  1. บริษัท นาคานครวิศวกรรม จำกัด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ กค.งปม. 97/2556 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2556 จำนวน 44,400.- บาท
  2. บริษัท รัตนาธิเบศร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ผปย.(จส) 5/2551 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2551 จำนวน 28,310.- บาท
ยึดหลักประกันสัญญา
ยึดหลักประกันสัญญา
%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2.pdf
457.4 KiB
289 Downloads
Details

Comments are closed.