Home » 2016 » กรกฎาคม

ประกาศราคากลาง รายการ ระบบควบคุมความปลอดภัยและจำกัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการและห้องเรียน จำนวน 1 ระบบ ราคากลาง 1,880,000.- บาท

ประกาศราคากลาง รายการ ระบบควบคุมความปลอดภัยและจำ...
Continue reading »

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบควบคุมความปลอดภัยและจำกัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการและห้องเรียน จำนวน 1 ระบบ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ...
Continue reading »