ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคา 2,072,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 59

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ราคาเครื่องละ 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
มิถุนายน 21, 2016
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์โปรไบโอติก จำนวน 1 ชุด
มิถุนายน 29, 2016

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคา 2,072,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 59

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคา 2,072,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 59

2016-06-24 01dk
2016-06-24 01dk
2016-06-24_01dk_6.pdf
86.4 KiB
455 Downloads
Details
2016-06-24 02dk
2016-06-24 02dk
2016-06-24_02dk_3.pdf
157.2 KiB
251 Downloads
Details
2016-06-24 03dk
2016-06-24 03dk
2016-06-24_03dk_2.pdf
99.0 KiB
297 Downloads
Details
2016-06-24 04dk
2016-06-24 04dk
2016-06-24_04dk.pdf
78.8 KiB
279 Downloads
Details
2016-06-24 05dk
2016-06-24 05dk
2016-06-24_05dk.pdf
201.1 KiB
241 Downloads
Details

Comments are closed.