ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ราคาเครื่องละ 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด ราคา 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 59
มิถุนายน 15, 2016
ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคา 2,072,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 59
มิถุนายน 25, 2016

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ราคาเครื่องละ 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ราคาเครื่องละ 2,420,000.- บาท   (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
ประกาศชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
ประกาศชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย(2).pdf
162.2 KiB
169 Downloads
Details
ราคากลางชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
ราคากลางชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
ราคากลางชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย.pdf
80.1 KiB
186 Downloads
Details
รายละเอียดชุดเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
รายละเอียดชุดเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
รายละเอียดชุดเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย(2).pdf
162.0 KiB
348 Downloads
Details

Comments are closed.