ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด ราคา 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 59

ประกาศราคากลางจัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams
พฤษภาคม 24, 2016
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ราคาเครื่องละ 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
มิถุนายน 21, 2016

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด ราคา 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 59

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด ราคา 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 59

ประกาศชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
ประกาศชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
ประกาศชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย.pdf
87.1 KiB
147 Downloads
Details
ราคากลางชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย1
ราคากลางชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย1
ราคากลางชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย1.pdf
80.1 KiB
159 Downloads
Details
รายละเอียดชุดเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
รายละเอียดชุดเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
รายละเอียดชุดเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย.pdf
162.6 KiB
817 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา.pdf
134.1 KiB
65 Downloads
Details

Comments are closed.