Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด ราคา 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 59

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด ราคา 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 59

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด ราคา 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 59

ประกาศชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
ประกาศชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
ประกาศชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย.pdf
87.1 KiB
117 Downloads
Details
ราคากลางชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย1
ราคากลางชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย1
ราคากลางชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย1.pdf
80.1 KiB
136 Downloads
Details
รายละเอียดชุดเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
รายละเอียดชุดเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
รายละเอียดชุดเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย.pdf
162.6 KiB
505 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา.pdf
134.1 KiB
63 Downloads
Details