ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคารายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำเพิ่มเติม ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน

ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว
กุมภาพันธ์ 8, 2016
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำเพิ่มเติม ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
กุมภาพันธ์ 15, 2016

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคารายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำเพิ่มเติม ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน

Comments are closed.