ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 940,000.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด วงเงิน 1,040,000.- บาท
กุมภาพันธ์ 5, 2016
ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว
กุมภาพันธ์ 8, 2016

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 940,000.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 940,000.- บาท

 

ประกาศสอบราคา
117.3 KiB
123 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
BOQ182 กล้องวงจรปิดบริหารปี59.pdf
81.4 KiB
135 Downloads
Details

Comments are closed.