ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 42 สถานี ราคากลาง 1,421,280.- บาท

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 42 สถานี  ราคากลาง  1,421,280.- บาท

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 42 สถานี  ราคากลาง  1,421,280.- บาท
87.1 KiB
56 Downloads
Details

Comments are closed.