Home » 2015 » พฤศจิกายน

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศระบบน้ำยารวมศูนย์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากา...
Continue reading »