ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000.- บาท

ราคารกลางวัสดุงานบ้านงานครัว
ตุลาคม 12, 2015
ประกาศสอบราคา รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 990,000.- บาท
ตุลาคม 12, 2015

ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000.- บาท

ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000.- บาท

 

2015-10-12 Kuru085
2015-10-12 Kuru085
2015-10-12_Kuru085.pdf
116.5 KiB
59 Downloads
Details
ราคากลาง
69.8 KiB
52 Downloads
Details

Comments are closed.