ประกาศ เรื่อง การเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดไฟแอลอีดีสำหรับงานโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด
ตุลาคม 9, 2015
ราคารกลางวัสดุงานบ้านงานครัว
ตุลาคม 12, 2015

ประกาศ เรื่อง การเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว

Comments are closed.