ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,000,000.- บาท

จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science และจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering
ตุลาคม 8, 2015
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,000,000.- บาท
ตุลาคม 9, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,000,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์   รายการ   ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,000,000.- บาท 

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด
90.2 KiB
60 Downloads
Details

Comments are closed.